Algemene voorwaarden Lieve Design

Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Lieve Design gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
Als je bij Lieve Design artikelen bestelt, verklaar je je akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, exclusief verpakkings- en verzendkosten (binnen Nederland). De prijzen van artikelen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze Voorwaarden, dan zullen wij deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen de koper en Lieve Design is het Nederlands Recht van toepassing.

Bestelling
Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per mail met het besteloverzicht, het ontwerp en de totale kosten. Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden; het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. De op de website getoonde kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Lieve Design behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen met Lieve Design motiverende redenen te weigeren.

Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen voorafgaand aan de levering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Zodra het verschuldigde orderbedrag door ons is ontvangen, start de productie van je bestelling. Tot het moment van ontvangst van je betaling, kan de order kosteloos worden geannuleerd; na dit tijdstip ben je bij annulering betalingsplichtig. Bij geschillen hieromtrent geldt de datum van bijschrijving op onze bankrekening.

Verzending
In principe worden bestellingen na ontvangst van betaling binnen 15 werkdagen verzonden.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
Het verzenden van de artikelen gebeurt met TNT-Post. Deze voorwaarden zijn na te lezen op www.tntpost.nl. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TNT-Post. Je kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wil je hier gebruik van maken, meld dat dan even bij opmerking op het bestelformulier.

Verzendkosten
Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
De verzendkosten zijn variabel.

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Het is mogelijk dat Lieve Design de NAW- en/of e-mailgegevens gebruikt voor reclamedoeleinden van Lieve Design. Heb je hier bezwaar tegen, geef dit dan door via: lieve@lievedesign.nl

Sluiting
Lieve Design behoudt zich het recht voor een aantal weken per jaar dicht te gaan i.v.m. vakantie. Je wordt hierover van tevoren bericht via de site van Lieve Design.

Aansprakelijkheid
Lieve Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.

Retouren
Al onze op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd.

Klachten
Heb je een klacht of misschien wel een suggestie, stuur ons dan een e-mail: lieve@lievedesign.nl . Iedere klacht wordt serieus behandeld. Wij willen alleen maar tevreden klanten en komen vast samen met jou tot een bevredigende oplossing. Suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom.